Update Onderzoek schietincident Hoofddorp

maandag 17 augustus 2015

Hoofddorp - Het onderzoek naar de dood van de 35-jarige vrouw uit Hoofddorp, die op 22 juni van dit jaar om het leven is gekomen bij een schietincident, loopt nog steeds.

Het slachtoffer heeft zich op 7 mei van dit jaar bij de politie gemeldenvertelddat zij afluisterapparatuur in haar woning had gevonden. Zij wildedaarvan echter geen aangifte doen, omdat ze in gesprek met haar ex-vriend wildeblijven. Het is bij de politie bekend dat de ex-vriend een wapenvergunning(verlofhouder) heeft en dat hij lid van een schietvereniging was. Dat betekentdat hij legaal een wapen mag hebben. Met de informatie van het slachtofferhebben we ons wel verder verdiept in de achtergronden van de ex-vriend. Hij isgeen bekende van de politie en hij had nooit eerder aanleiding gegeven totingrijpen, bovendien hebben de jaarlijkse (thuis)controles van zijn verlofnimmer onregelmatigheden opgeleverd. Daarnaast onderzoekt de politie op basisvan welke informatie de wapenvergunning op 1 december 2014 is verlengd.

bron: politie.nl | Categorie: schietpartij


2017 - StraatInfo.nl
Misdaad in Badhoevedorp | 112 alarmeringen Badhoevedorp | Goedkoop Tanken in Badhoevedorp | Supermarkten in Badhoevedorp | Weerbericht Badhoevedorp